Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

1 Δεκ 2014

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες , το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τη με αριθμ. 17/17-12-2009 Πράξη του, γνωστοποίησε τα ακόλουθα:

«Μέχρι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προτείνεται τα ΚΕΔΔΥ σε συνεργασία με τους γονείς και τον υπεύθυνο του μαθήματος της 2ης ξένης γλώσσας να συμπεριλαμβάνουν στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης για το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας, προκειμένου οι εν λόγω μαθητές να συμμετέχουν στην παιδαγωγική πράξη με τρόπο και σε βαθμό ανάλογο της φύσης των μαθησιακών τους δυσκολιών.

Οι εκπαιδευτικοί γαλλικής (ΠΕ 05) και γερμανικής (ΠΕ 07) να υιοθετούν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης που θα παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αφενός να εντάσσονται στο σύνολο-τάξη, αφετέρου να συμμετέχουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους στην παιδαγωγική πράξη.

Ειδικότερα, οι διδάσκοντες οφείλουν να εφαρμόζουν με ευελιξία και συνέπεια τις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στο πλαίσιο των οποίων:
  • Απλουστεύουν και κωδικοποιούν το περιεχόμενο της κάθε διδακτικής ενότητας,
  • δεν εντάσσουν στο μάθημά τους δυσνόητα γλωσσικά στοιχεία (δύσκολες λέξεις, μορφοσυντακτικά φαινόμενα),
  • αναθέτουν ρόλους στο πλαίσιο απλών και παιγνιωδών δραστηριοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους, αποδεικνύουν και ενισχύουν τις ικανότητές τους,
  • χρησιμοποιούν κυρίως ασκήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών,
  • ανακεφαλαιώνουν σε κάθε διδακτική ώρα τα όσα πρέπει να μάθουν οι μαθητές τους,
  • υποδεικνύουν στρατηγικές μάθησης και τους ζητούν να τις εφαρμόσουν σε πολύ εύκολες δραστηριότητες προκειμένου να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους,
  • συζητούν με τους μαθητές σχετικά με αυτά που τους δυσκολεύουν και με ότι θα τους άρεσε να κάνουν στο πλαίσιο του μαθήματος.
  • Τέλος αναφορικά με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ο διδάσκων να αποτιμά κυρίως την προσπάθειά τους, τη μαθησιακή τους συμπεριφορά και την πρόοδό τους σε σχέση πάντα με τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντας κάθε τους ‘’επίτευγμα’’».


Η αξιολόγηση των μαθητών- μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες στη 2η ξένη γλώσσα προτείνεται να γίνεται μόνο περιγραφικά και όχι αριθμητικά με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχει γίνει σχετική διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ ή από Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

β. Να υπάρχει συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπ/σης, Ειδικής Αγωγής και ΠΕ 05 & 07 με τους εκπ/κούς που διδάσκουν το μάθημα, καθώς και με το οικείο ΚΕΔΔΥ.

γ. Να ληφθεί υπόψη και η σύμφωνη γνώμη των γονέων των μαθητών.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...