Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

6 Αυγ 2015

Τι θα ισχύσει για τις μετεγγραφές των φοιτητών από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Οι διαδικασίες μετεγγραφών των φοιτητών που θα ισχύσουν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, προβλέπονται στον άρθρο 21 του νόμου για την ιθαγένεια, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Οσον αφορά στο αίτημα των πολυτέκνων να συμπεριληφθεί και ως ειδική κατηγορία “πολυτέκνων φοιτητών” στις μετεγγραφές ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, απάντησε εγγράφως στη Βουλή ότι:
Α. Προβλέπονται μόρια με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας, ανεξάρτητα από το αν ο δικαιούχος έχει δικό του εισόδημα ή όχι, επομένως λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
Β. Επιπλέον προβλέπονται ειδικά μόρια για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών ως τέτοια.
Γ. Η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται απόλυτα στη συνταγματική πρόβλεψη ειδικής μέριμνας για τους πολύτεκνους.
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ
Το άρθρο 21 του νόμου 4332 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή ορίζει τα εξής:
Άρθρο 21
1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος ως προς τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγράψουν, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που εγγράφησαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.

Η συνέχεια εδώ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...