Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

18 Σεπ 2015

Τι ισχύει για τις εφημερίες στα σχολεία

Α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με:

Τα Π.Δ: Άρθρο2,παράγραφος-2 Π.Δ. 104/1979, το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 201/1998(ΦΕΚ 161/1998, τ.Α ́),

Τις Υπουργικές Αποφάσεις: με αριθμ. Φ 12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 , Φ12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327/2011) Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β ́)

Εγκύκλιοι : με αριθ. Φ 272/Δ2/8761/24-06-1982-ΥΠ.Ε.ΠΘ., με αριθ. πρωτ. Φ350/12/59201/Δ1/7-5-2008

Περισσότερα εδώ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...