Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

26 Ιουν 2016

Διευκρινίσεις για τη διακίνηση γνωμάτευσης μαθητή από το ΚΕΔΔΥ στο σχολείο

Για να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις  πώς θα διακινηθεί μια γνωμάτευση μαθητή από το ΚΕΔΔΥ και ποιος θα ενημερώσει σχετικά το σχολείο, ιδιαίτερα όταν κάποιοι γονείς αρνούνται να την παραλάβουν από το ΚΕΔΔΥ ή να την προσκομίσουν στο σχολείο, επισημαίνουμε ότι ισχύουν αυτά που αναφέρονται στην Υπουργ. Απόφαση Αρ. Γ6/4494/ ΦΕΚ 1503/8-11-2001 «Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού».

Πιο αναλυτικά:

Άρθρο 5 «Ανίχνευση – Παραπομπή»
Η γνωμάτευση και το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ ή ΕΠΕ) γνωστοποιούνται στους γονείς και στο σχολείο που εντάσσεται ο μαθητής, όλα δε τα στοιχεία καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή.

Άρθρο 9 «Αρχείο φακέλων»
5. Η γνωμάτευση, οι οδηγίες αντιμετώπισης και το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χορηγείται μόνο στους έχοντες τη γονική μέριμνα του μαθητή και στη σχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής. Η διακίνηση των εγγράφων αυτών προς τη σχολική μονάδα γίνεται μόνο υπηρεσιακά.

Η συνέχεια εδώ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...