Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

29 Ιουν 2016

E-Μητρώο ΑμεΑ

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Κύρια προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΑΕ είναι να γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσοι και ποιοι είναι οι μαθητές που ανήκουν στην κατηγορία άτομα με αναπηρία, πόσοι και ποιοι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγχρόνως να έχουμε ενιαία κριτήρια και διαδικασίες εντοπισμού τους και περιγραφής των αναγκών τους. Βάσει αυτού δημιουργήθηκε η ανάγκη υλοποίησης ενός συστήματος καταγραφής μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Μητρώου ΑμεΑ). 

 Σκοπός
Σκοπός του έργου («Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου & Εκπαίδευση») είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός σύγχρονου Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ προκειμένου να συντονίσει σε ενιαία βάση και να πρωτοτυποποιήσει τις διαδικασίες αναζήτησης, αξιολόγησης και καταγραφής των στοιχείων που αφορούν στους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας 4‐25 ετών.

Η συνέχεια εδώ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...