Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

28 Ιουν 2016

Παραπομπή μαθητών στο ΚΕΔΔΥ προς αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

Το θεσμικό πλαίσιο για την παραπομπή μαθητών στο ΚΕΔΔΥ προς αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του:(1) (ΚΕΔΔΥ) Σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) της Υ.Α. Αριθμ. 28911/Γ6 (2) ΦΕΚ 449/3-4-2007 «Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά»:

Ι. Παραπομπή από σχολική μονάδα: Οι μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδεςμε τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, καλό είναι να συνοδεύονται από:
α) Αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή,
β) Το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης (Β.Π.Π.), καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης,
γ) Αντίγραφο πρακτικού με την υπόδειξη του γονέα για την παραπομπή του μαθητή στο ΚΔΑΥ.

Η συνέχεια εδώLinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...