Κυριότερες ειδήσεις - Ειδήσεις Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

14 Σεπ 2017

Ο υπουργός Παιδείας δίνει το my school στους Σχολικούς Συμβούλους

Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, γεγονός που εκπαιδευτικοί παράγοντες το ερμήνευσαν ότι ματαιώθηκαν οι προθέσεις του υπουργού Παιδείας-που εκδηλώθηκαν με δηλώσεις του- να αντικαταστήσει μέσω κρίσεων τους Σχολικούς Συμβούλους.
Ειδικότερα , σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Στους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχουν και εγκρίνουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, αποδίδεται κωδικός εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα myschool των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.
Οι ανωτέρω Σχολικοί Σύμβουλοι, αξιοποιώντας τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος myschool των σχολικών μονάδων ευθύνης τους: συνεργάζονται με τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις σύνταξης του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και προτείνουν, εγγράφως, στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης και εναλλακτικές προτάσεις συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών παιδαγωγικής τους ευθύνης, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η αξιοποίηση του διδακτικού τους ωραρίου.
Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, υποβάλλουν και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα, στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των εντύπων.
Η συνέχεια εδώ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...