Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

10 Νοε 2009

Ερευνα για τον βαθμό ικανοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών για το σχολείο
Ερευνα προκειμένου να μελετηθεί ο βαθμός ικανοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών από το ελληνικό σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο), η οποία αφορά το τρέχον σχολικό έτος, ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι να αναδειχθούν μέσα από την κριτική κυρίως των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας, προκειμένου να αναζητηθούν και οι σχετικές λύσεις.

Ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου στο υπουργείο Παιδείας, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, ενώ η δαπάνη του προϋπολογισμού φτάνει το ποσό των 26.780 ευρώ.

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία δεικτών που μετρούν τον βαθμό ικανοποίησης τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών από το ελληνικό σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) και τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών από το σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνονται σε δείγμα γονέων και εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα.

Η έρευνα θα λάβει δείγμα συνολικά 2.000 ατόμων από περιοχές, αστικές, ημιαστικές, αγροτικές, και νησιωτικές, όλων των οικονομικών και κοινωνικών στρωμάτων, και ο ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει τα στοιχεία με χρήση τηλεφωνικής έρευνας σε πανελλήνιο επίπεδο, με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτηματολογίων.

Η έρευνα θα αφορά τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, το διδακτικό υλικό και τη διδακτική μεθοδολογία, τη συνέχεια σπουδών μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης, τα Ωρολόγια Προγράμματα και τον διδακτικό χρόνο, τους αλλοδαπούς μαθητές, τις σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις υποδομές εκπαίδευσης, την ασφάλεια, τον ελεύθερο χρόνο και τις εργασίες στο σπίτι, την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, το κόστος της διαδικασίας εκπαίδευσης κ.ά.

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ

Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=8054911

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...