Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

31 Αυγ 2012

Ειδικές γλωσσικές διαταραχές, Νίκος Τομαράς


Οι ειδικές γλωσσικές διαταραχές ή αλλιώς αφασία, δυσφασία, εξελικτική δυσφασία, εξελικτική γλωσσική διαταραχή, ειδική εξελικτική γλωσσική διαταραχή αναφέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην έκφραση και στην κατανόηση του λόγου. Το λεξιλόγιο τους είναι φτωχό ενώ παρουσιάζουν ελλιπή ανάπτυξη του συντακτικού και της γραμματικής μορφολογίας.

Τα παιδιά με ΕΓΔ έχουν δυσκολίες:
  • στην απομνημόνευση και την ανάκληση
  • στην κατανόηση χωροχρονικών εννοιών
  • στην αλληλουχία
  • στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, μεταφορικών και αλληγορικών εκφραστικών σχημάτων
  • στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων λέξεων όταν εκφράζονται.
Η αδυναμία των παιδιών με ειδικές γλωσσικές διαταραχές να προσδιορίσουν το πρόβλημα, να επινοήσουν εναλλακτικές στρατηγικές και να αξιολογήσουν την έκβαση, έχει συνέπεια να καταφεύγουν συχνά σε παρορμητικές λύσεις (σωματική επιθετικότητα, κοινωνική απόσυρση).

Η παρέμβαση γίνεται με την αντιμετώπιση προβλημάτων στην έκφραση και την κατανόηση παράλληλα με ψυχολογική στήριξη.
Τα παιδιά αυτά πρέπει να εκτίθενται σε ποικιλία και βάθος γλωσσικών εμπειριών. Να υπάρχει επαναφορά και επανάληψη στη μνήμη των εμπειριών τους με το ανάλογο λεξιλόγιο. Να υπάρχει συνεχής επικοινωνία μέσα από συζητήσεις.

Η έγκαιρη παρέμβαση στις γλωσσικές δυσλειτουργίες βελτιώνει θεαματικά την προφορική έκφραση, τις σχολικές επιδόσεις (γραφή, ανάγνωση, ορθογραφία) αλλά και τη συμπεριφορά.
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...