Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

27 Νοε 2013

Μια ειδική ρύθμιση σχετικά με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 ν.  4186/ΦΕΚ Α 193/17.09.2013,
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
«… 15. Στην υποπερίπτωση ββ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:

«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»


Διαβάστε περισσότερα εδώ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...