Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

1 Ιουλ 2014

Tράπεζα Θεμάτων: Θύματα μαθητές-εκπαιδευτικοί- εκπαίδευση

Της Γιώτας Ιωαννίδου

Τρεις ημέρες πριν το ξεκίνημα των εξετάσεων στο Λύκειο, το Υπουργείο Παιδείας άνοιξε την περίφημη Τράπεζα Θεμάτων, ώστε να εξοικειωθούν δήθεν, μαθητές και καθηγητές, με εκατοντάδες θέματα, για τις εξετάσεις! Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους γονείς!

Παρά τις καταγγελίες για τυπική κάλυψη της ύλης λόγω ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού! Με μεγάλο αριθμό θεμάτων, πρόχειρων, εκτός ύλης, με ανερμάτιστες εκφωνήσεις, μεγάλου βαθμού δυσκολίας, με απαιτήσεις αποστήθισης - απομνημόνευσης ακόμη και σε βάρος των ίδιων των οδηγιών διδασκαλίας, αντίστοιχα με αυτά των πανελλαδικών εξετάσεων. Με την κλήρωση του 50% τέτοιων θεμάτων για τις εξετάσεις από την Τράπεζα, μαζί με το σκληρότερο σύστημα προαγωγής από τάξη σε τάξη (που απαιτεί επιπλέον βάση του δέκα, σε μέσο όρο, ανά διακριτό γνωστικό αντικείμενο σε γλώσσα και μαθηματικά και βάση οκτώ, στα υπόλοιπα και των σημερινών κατευθύνσεων), με μια βαθμολογία που θα μετρά και στη δυνατότητα εισαγωγής στο, η μαζική απόρριψη των μαθητών, στη συνολική εφαρμογή του νέου νόμου για το Λύκειο (ν. 4186), στα επόμενα δύο χρόνια, θα είναι αναπόφευκτη. Απροκάλυπτα, με τη μέθοδο του σοκ, προχωρά πια η κυβέρνηση στην υλοποίηση του διπλού στόχου της. Από τη μια, μαζικός διωγμός των πιο φτωχών μαθητών από το Λύκειο προς τη μεταγυμνασιακή κατάρτιση και τη μαθητεία – τζάμπα εργασία για τον εργοδότη. Από την άλλη, διαμόρφωση όσων αντέξουν σε ένα νέο χειραγωγημένο, επιστημονικο - εργατικό δυναμικό με τις κατάλληλες για το κεφάλαιο δεξιότητες και μικρότερο κόστος, που θα "βουτήξει", στη θάλασσα της μεταδευτερόβαθμιας, πρώην τριτοβάθμιας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή του ΟΟΣΑ, της ΕΕ και των ΕΣΠΑ.

Η Τράπεζα θεμάτων, μαζί με το συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης (εσωτερική και εξωτερική των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών), αποτελούν κρίσιμο εργαλείο προώθησής της. Η προχειρότητα της μπορεί να εξορθολογιστεί, προκειμένου να αποκτήσει πιστοποιητικά εγκυρότητας, αλλά η ουσία της δεν θα αλλάξει. Εντάσσεται στην πολιτική υλοποίησης της "τυποποιημένης αξιολόγησης" που "έχει ένα διπλό ζωτικό ρόλο: είναι εργαλείο διαχείρισης των εκπαιδευτικών πολιτικών που ενσωματώνουν τις εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ" στην παραπάνω αντιδραστική κατεύθυνση και "ταυτόχρονα αποτελεί συσκευή μέτρησης της αξιολόγησης αυτών των μεταρρυθμίσεων" (Nathalie Mons: «Theoretical and real effects of standardized assessment», Αύγουστος 2009). Η Τράπεζα Θεμάτων δεν έγινε για να υπάρχει μια αποθήκη τεστ και να ορίζεται σαφώς η εξεταστέα ύλη, που θα βοηθούν ή θα περιορίζουν τον εκπαιδευτικό, ώστε οι εξετάσεις να γίνονται πιο αξιόπιστες. Η μελέτη του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, που αποτελεί οδηγό εφαρμογής όλων των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση, προβλέπει την εφαρμογή της ακριβώς στο πλαίσιο της κάλυψης της έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων μιας " τυποποιημένης εθνικής αξιολόγησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της επίδοσης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων ή περιφερειών" και της κάλυψης του "δικαιώματος" των γονέων "να γνωρίζουν τις επιδόσεις μιας σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο της επιλογής του σχολείου για τα παιδιά τους".

Περισσότερα εδώ


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...