Κυριότερες ειδήσεις - Ειδήσεις Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

1 Ιουν 2017

Οι 4 ερωτήσεις που θα απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί για τους υποψηφίους Διευθυντές Σχολείων

Σε τέσσερις ερωτήσεις θα κληθούν  να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τους υποψηφίους Διευθυντές.
Το πρακτικό που θα συντάξει στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Επιλογής το οποίο θα πάρει τη Συνέντευξη από τους υποψηφίους Διευθυντές.
Ωστόσο η γνώμη του Συλλόγου δεν θα μοριοδοτηθεί.
Ειδικότερα οι τέσσερις ερωτήσεις στις οποίες θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί  κάθε σχολείου να απαντήσουν είναι οι εξής:
1. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημο- κρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;
2. Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;
3. Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;
4. Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει;
Η συνέχεια εδώ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...