Κυριότερες ειδήσεις - Ειδήσεις Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

9 Ιαν 2019

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης – πρόληψης "Παίζω-Μαθαίνω-Ζω"


  Σεμινάρια ευαισθητοποίησης – πρόληψης

Παίζω-Μαθαίνω-Ζω
για εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας


Το σχολικό πλαίσιο πέρα από τον εκπαιδευτικό του ρόλο , συμβάλει  στη δημιουργία συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για όλα τα παιδιά.
Μέσω της διαδικασίας της μάθησης που παρέχει , προωθεί  βασικές δεξιότητες της ζωής, όπως: συνεργασία, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση συναισθημάτων, ανάπτυξη σκέψης, δημιουργία σχέσεων.

   Πρόσφατες έρευνας επιβεβαιώνουν  ότι η Παιγνιοθεραπεία, πέρα από την καθαρά θεραπευτική της διάσταση, εφαρμοζόμενη ως μορφή ευρύτερης προσέγγισης σε παιδαγωγικού χαρακτήρα προγράμματα παιδικής παρέμβασης, συμβάλει στην κοινωνική προσαρμογή, στην ανάπτυξη της εκτίμησης του εαυτού, στην ενίσχυση της δομής της οικογένειας, στην ενίσχυση της ικανότητας μάθησης (Bratton, et al., 2005; Carroll, 2000; LeBlanc & Ritchie, 2001; Phyllips, 1985; Weisz, et al. 1987; Weisz et al., 1995).

     Αναγνωρίζοντας την ανάγκη σύνδεσης της σχολικής – μαθησιακής διαδικασίας με το παιχνίδι και γενικότερα με την Παιγνιοθεραπεία , διαμορφώσαμε ένα κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ωρών.
Ο κύκλος των σεμιναρίων είναι δομημένος σε έξι θεματικές ενότητες και έχει ως στόχο τη διεύρυνση γνώσεων και την κατάρτιση επαγγελματιών από όλους τους χώρους της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ψυχικής υγείας.

Θεματικές ενότητες

 1. Η συμβολή του παιχνιδιού στην ψυχοσυναισθηματική , κοινωνική και γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού.
  • Στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία.
  •  Στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού στην σχολική ηλικία.
  •  Καλλιέργεια φαντασίας , αυτοσχεδιασμού , δημιουργικής έκφρασης.
  • Ο ρόλος του «παιχνιδιάρη» δάσκαλου.
 1. Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες παιδιών
  • Δυσλεξία
  • Δυσαναγνωσία
  • Δυσαριθμισία
  • Δυσορθογραφία
  • Μαθησιακή αξιολόγηση - παρέμβαση
 2. Παιγνιοθεραπεία σε εκπαιδευτικά πλαίσια.
  • Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
  •  Βιωματική μάθηση, σχεδιασμός βιωματικής μάθησης από όλη την ομάδα (δάσκαλος – μαθητές/ριες). Συμβόλαιο ομαδικής συνεργασίας.  
  • Παιχνίδια συνεργασίας στην τάξη,
  • Παιχνίδια αυτοεκτίμησης,
  • Παιχνίδια αναγνώρισης και σεβασμού της διαφορετικότητας
  • Παιγνιοθεραπεία με μειονότητες σε σχολεία
 1. Προβλήματα λόγου στα παιδιά
  • Γλώσσα
  • Γλωσσική ανάπτυξη
  • Γλωσσικά χαρακτηριστικά
  • Διαταραχές λόγου και ομιλίας
  • Διαταραχές λόγου και Μαθησιακές δυσκολίες
  • Πρώιμη παρέμβαση
 1. Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα.
  • Αρχές Συμβουλευτικής
  • Ο εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος
  • Συμβουλευτική μαθητών
  • Συμβουλευτική γονιών.
 2. Ψυχοπαθολογία παιδικής και εφηβικής ηλικίας (Αγχώδης και συναισθηματικές διαταραχές).
  • Ενούρηση
  • Αυτισμός
  • ΔΕΠΥ
  • Φοβίες
  • Άγχος αποχωρισμού
  • Διαταραχή φύλου.
  • Επιθετικότητα
  • Απόσυρση

Συμμετέχοντες

   Αφορά επιστήμονες που εργάζονται με παιδιά όπως Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων , Ειδικοί παιδαγωγοί , Λογοθεραπευτές , Εργοθεραπευτές , Ψυχολόγοι , Κοινωνικοί Λειτουργοί , Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας κ.λ.π.

Στόχοι – Αποτέλεσμα

   Ο προτεινόμενος τρόπος δράσης και οι δραστηριότητες στοχεύουν: στη βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων, στην ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών και των ενηλίκων, στην ενίσχυση της ικανότητας συνεργασίας σχολικού πλαισίου, εκπαιδευτικών, γονέων , παιδιών.

   Με την ολοκλήρωση του σεμιναριακού κύκλου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που ενισχύουν την δυνατότητα δημιουργικά στοχευμένων παρεμβάσεων στους χώρους εργασίας τους. Αναλυτικότερα θα έρθουν σε επαφή με το δημιουργικό τους δυναμικό και θα μπορούν να αξιοποιήσουν το παιχνίδι στην μαθησιακή διαδικασία.

Αναγνωρίζοντας τις  δυσκολίες των παιδιών (μαθησιακές, προβλήματα λόγου, αγχώδεις ,συναισθηματικές διαταραχές  κ.α ) θα μπορούν να παρεμβαίνουν και να εξειδικεύουν τους τρόπους παρέμβασης σε παιδιά και γονείς.

Πληροφορίες
Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιούνται στο χώρου του Ινστιτούτου , Σάββατο ή Κυριακή 10:00 – 15:00 , η διάρκεια της κάθε συνάντησης είναι 5 ώρες. Θα διεξαχθούν  έξι μηνιαίες συναντήσεις
στις παρακάτω ημερομηνίες :

 • 27/01/2019
 • 16/02/2019
 • 30/03/2019
 • 19/04/2019
 • 18/5/2019
 • 1/06/2019 
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 420 ευρώ , που δίδεται σε δύο δόσεις (προκαταβολή 120 ευρώ με την εγγραφή και εξόφληση του υπολοίπου ποσού μέχρι 30/5/19). 
Εγγραφές μέχρι 20/01/2019 στο τηλέφωνο 210 6921162 ή με e mail στο info@playtherapy.gr

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης αναγνωρισμένη για μοριοδότηση δημοσιών υπαλλήλων από τον  ΕΟΠΠΕΠ για τα Kέντρα δια Βίου Μάθησης.
......................................................................................................................................................................

Α. Μαντζουράκη 14  Τ.Κ. 115 24  Τηλ./Fax: 210 6921162

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...