Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

3 Αυγ 2022

Επικοινωνία και Στρατηγική

Επικαλούμαστε συχνά αυτή τη μεγαλοπρεπή λέξη, αλλά τι σημαίνει ακριβώς; Πιστεύω ότι χαρακτηρίζει πολλά επίπεδα στο επάγγελμά μας: αφορά κατ’ αρχάς τη στρατηγική της επιχείρησης, κατόπιν τη στρατηγική της μάρκας, δηλαδή τη στρατηγική του μάρκετινγκ και τη στρατηγική της επικοινωνίας. Τέλος, η στρατηγική των μέσων συνοδεύει την τελευταία … Στρατηγική σημαίνει ότι συναρμόζω όλα τα επίπεδα ώστε να αποκτήσουν συνοχή.

Η συνέχεια εδώ